Chọn gói phù hợp và đăng ký ngay

Đăng ký Taduphone để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn

Taduphone #0

100.000 vnđ/tháng

3 máy nhánh

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời

1GB ghi âm

Đăng ký dùng thử
12 tháng miễn phí

Taduphone #1

300.000 vnđ/tháng

10 máy nhánh

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời

5GB ghi âm

Đăng ký dùng thử
1 tháng miễn phí

Taduphone #2

450.000 vnđ/tháng

20 máy nhánh

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời

10GB ghi âm

Đăng ký dùng thử
1 tháng miễn phí

Taduphone #3

550.000 vnđ/tháng

50 máy nhánh

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời

15GB ghi âm

Đăng ký dùng thử
1 tháng miễn phí

Taduphone #4

1.000.000 vnđ/tháng

100 máy nhánh

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời

20GB ghi âm

Đăng ký dùng thử
1 tháng miễn phí

Taduphone #5

1.800.000 vnđ/tháng

200 máy nhánh

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời

40GB ghi âm

Đăng ký dùng thử
1 tháng miễn phí